• 1
  • 2
  • 3
AKCİĞER GRAFİSİ

Akciğer Grafisi Hakkında

Akciğer filmleri, iş yerindeki solunum yolları ve akciğerleri etkileyebilecek gaz, toz, duman ve kimyasal şartlar karşısında çalışanların maruz kaldıkları akciğer kanseri ve akciğer hastalıklarına yakalanma riski ile sonradan tedavisi zor veya imkânsız olabilecek hastalıklara yakalanma risklerinin değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanır.

Ulusal ve Uluslararası ( ILO ve Avrupa Birliği Standartları) normlara göre 35×35 ebadında ve teknik uyumu TÜRKİYE ATOM ENERJİ KURUMU tarafından belgelendirilmiş mobil araçlarda ve teknik çekim standartlarına uyularak ( Uygun uzaklık ve Uygun güçte x-ray cihazlarla) olarak çekilmektir.

Kullanılacak filmler AGFA, FUJI, KODAK gibi kalitesi tescilli filmler olacaktır. Film çekimleri bu işin eğitimini almış röntgen teknisyenleri tarafından çekilmektedir.

Çekilen filmler ve uzman radyologlar tarafından değerlendirilerek raporlandırılmaktadır.